O nás

Slavia pojišťovna sportovní tým je dobrovolnou organizací pro ty, kdo se zajímají o ochranu účastníků silničního provozu, zejména chodců a cyklistů, podporu sportu a sportovních aktivit, a v neposlední řadě o zlepšování úrovně prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob.

Pořádáme sportovní, společenské a osvětové akce pro členy i širokou veřejnost, podporujeme vybrané sportovní aktivity a sportovce a spolupracujeme s dalšími zájmovými osobami, spolky, či orgány státní správy a samosprávy.“

Slavia pojišťovna sportovní tým je dobrovolnou organizací pro ty, kdo se zajímají o ochranu účastníků silničního provozu, zejména chodců a cyklistů, podporu sportu a sportovních aktivit, a v neposlední řadě o zlepšování úrovně prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob.
 
Pořádáme sportovní, společenské a osvětové akce pro členy i širokou veřejnost, podporujeme vybrané sportovní aktivity a sportovce a spolupracujeme s dalšími zájmovými osobami, spolky, či orgány státní správy a samosprávy.“

Kdo se může stát členem

  • Členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku a bude se jimi řídit po dobu, co bude členem spolku.
  • Podmínkou ke vstupu do sportovního tým je řádné vyplnění přihlášky spolku. O přijetí nového člena sportovního týmu rozhoduje představenstvo.
  • Členství je nepřenosné, vztahuje se vždy jen na osobu člena.