Hlavním sponzorem akce je SKUPINA ČEZ

Čeká vás největší adrenalinový závod na vodě plný nevšedních zážitků, který je určený pro širokou veřejnost.
Enjoy the biggest adrenaline water race full of extraordinary experiences, is intended for the general public.

Zdolejte 210 km z Prahy do Drážďan ve čtyřech etapách od čtvrtka 15.8.2019 do neděle 18.8.2019.
Beat 210 km from Prague to Dresden in four stages from 15 to 18 August 2019.

Přihlásit se můžete do těchto kategorií: kanoe, sea kayak, raft, paddleboard. Pokud nemáte svou loď, je možné si vybavení vypůjčit.
You can register in these categories: canoe, sea kayak, raft, paddleboard. Rent a boat possible.

Na základě obdržených podnětů jsme pro vás připravili další možnosti, jak je možné závod absolvovat:
Based on the feedback we have received, we’ve provided you other options to complete the race:

  • štafetový závod družstev, kdy se členové družstva střídají po 20 km a poslední den závodu po 10 km (relay team race, when team members take turns after 20 km and the last day of the race they take turns after 10 km),
  • zkrácený závod na 90 km z Ústí nad Labem do Drážďan ve dvou etapách od soboty 17.8. 2019 do neděle 18.8.2019 (za poloviční startovné) (short race for 90 km from Ústí nad Labem to Dresden in two stages from Saturday 18.08.2019 untill Sunday 19.08.2019 and for half entry fee),
  • organizovaná cyklistická vyjížďka s měřeným časem, kdy účastníci musí projet jako vodáci občerstvovacími stanicemi, ale jinak si každý volí svou trasu do cílů jednotlivých etap (organized time-lapse cycling rides, where participants have to ride like paddlers with refreshment stations, but otherwise everyone chooses their route to the goals of each stage). Pravidla pro cyklistickou vyjížďku najdete zde a Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Večery budou zakončovány při společném sezení u táboráků. Pokud máte kytaru, neváhejte si ji vzít s sebou.
We will finish each stage together, sitting by a campfire. If you have a guitar, do not hesitate to take it with you.

Po ukončení závodu budou vyhlášeni celkoví vítězové.
The overall winner will be announced after the race!

Startovné/Entry fee:
při zaplacení do 30. 6. 2019 / when paid by June 30,2019 – 3 600 CZK / 144 EUR / osobu / person
při zaplacení po 30. 6. 2019 / when paid after June 30,2019 – 4 000 CZK / 160 EUR / osobu / person

Pravidla závodu / race rules zde. Rennregeln auf deutsch hier.
Směrnice závodu naleznete zde: https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/wp-content/uploads/2019/08/Směrnice-Water-tour-2019-grafika.pdf

Registrovat se můžete písemně pomocí registračního formuláře nebo on-line.
You can register in writing using the registration form or on-line.

Případné dotazy na / questions at:
info@sundisk.cz nebo / or lenka.vimpelova@slavia-pojistovna.cz