Orgány spolku

Předsednictvo:

Předseda

Pavel Sehnal

Místopředseda

Ondřej Svoboda

Členové

Miroslav Novotný, Stanislav Řezáč, Karel Waisser, Karel Bezděka

Za spolek jedná: předseda + člen nebo člen pověřený předsednictvem

Rada: Pavel Sehnal, Karel Waisser, Miroslav Novotný

Ředitel: Ondřej Svoboda

Číslo účtu: 11092342/0800 Česká spořitelna, a.s. 

E-mail: info@slaviapojistovnasportteam.cz

Web: www.slaviapojistovnasportteam.cz