Orgány spolku

Předsednictvo:

Předseda

Pavel Sehnal

Místopředseda

Ondřej Svoboda

Členové

Miroslav Novotný, Stanislav Řezáč, Karel Waisser, Karel Bezděka

Za spolek jedná: předseda + člen nebo člen pověřený předsednictvem

Rada: Pavel Sehnal, Karel Waisser, Miroslav Novotný

Ředitel: k 26. 10. 2018 nebyl doposud zvolen

Číslo účtu: 5163380004/4000 u Max banka a.s.

E-mail: info@slaviapojistovnasportteam.cz

Web: www.slaviapojistovnasportteam.cz www.slaviapojistovnasportteam.com