Chystáte se zdolat 50. rovnoběžku napříč Českou republikou nebo se stále ještě rozhodujete, jestli ano či ne?

Tato výzva není pouze o soutěžení a výhrách, ale o také o tom, poznat krásy České republiky, vyjet si pohodovou cyklo jízdou a zároveň mít možnost získat mnoho krásných cen.
Každý účastník od nás dostane triko Krále 50. rovnoběžky, certifikát o absolvování a v letošním roce nově i medaili. Ale nejen to, ti nejrychlejší se mohou těšit na věcné ceny a novinkou letošního ročníku je i výhra od našich partnerů společnosti Hisport Shop a Atex Sportswear.

A jaké krásy cestou potkáte?

Startem závodu je náměstí města Cheb, neboli také známé náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Jedno z nejznámějších náměstí v České republice. Naleznete na něm velké množství krásných a historických staveb, které stojí za to, aby se u nich člověk na chvíli zastavil. Mezi ty nejznámější patří skupina jedenácti, původně středověkých kupeckých domů, například dům Špalíček, gotický Schirdingerovský dům, Chebské muzeum, které je umístěno v domě Pachelbelův nebo také Gablerovský dům.

Po náměstí města Chebu následuje zastávka v Branišově. První písemná zmínka o vesnici je již z roku 1322. Zde stojí za krátkou zastávku určitě přírodní památka Blažejský rybník nebo také trosky vyhořelého kostela svatého Blažeje.

Další povinnou zastávkou je obec Nižbor ve Středočeském kraji. Obec Nižbor, která se dříve jmenovala Nová Huť nebo také Nová Huť u Berouna nebo také Nová Huť pod Nižborem, pochází již z roku 1265. V této obci stojí za to navštívit například barokní zámek Nižbor, Rücklovu sklárnu nebo také na krátkou zastávku Areál Fürstenberské hrobky.

Následujícím povinným průjezdným bodem je obec Kouřim, taktéž ve Středočeském kraji. Zde toho rozhodně není k nahlédnutí málo. V této obci se skýtá mnoho krásných památek. Mezi ty nejzajímavější patří například Chrám sv. Štěpána, městské opevnění, Santiniho kaple, Kostel sv. Trojice a nebo také Skanzen, muzeum lidových staveb.

V pořadí dalším, povinným průjezdným bodem je obec Moravany. První písemná zmínka o této obci je již z roku 1244. Za podívanou stojí jistě kostel sv. Petra a Pavla z roku 1782, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1744, nebo také barokní kostel sv. Jiljí, z roku 1350.

Předposlední zastávkou je město Šumperk v Olomouckém kraji. Šumperk bývá také znám jako centrum kultury a Živá brána Jeseníků. Místa, která byste měli při nejmenším zahlédnout je jistě stavba Geschaderův dům (muzeum) a bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie.

Poslední zastávkou je město Opava. Nejznámějším symbolem a dominantou Opavy je Hláska, zvaná také hodinářská věž, která měří 60 metrů a z níž jsou vidět vrcholky Jeseníků. Další krásou je také nejstarší muzeum ve střední Evropě, Slezské zemské muzeum nebo také nejkrásnější nádraží roku 2012 v ČR, budova opavského východního nádraží.

Zdroje:

  • https://www.turistika.cz/mista/cheb-namesti-krale-jiriho-z-podebrad/detail
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Brani%C5%A1ov_(Tou%C5%BEim)
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEbor
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Kou%C5%99im
  • https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9472/moravany/
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk
  • https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/o-meste/mestska-nej/