Vážení členové spolku,

dovoluji si Vám ve smyslu článku 7.1. stanov jménem předsednictva oznámit a srdečně Vás pozvat na zasedání členské schůze spolku Slavia pojišťovna Sport team z.s., která se uskuteční dne 5. 10. 2022 od 10:45 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti Slavia pojišťovna a.s. na adrese Táborská 940/31, 140 00 Praha 4. Prezence členů bude zahájena deset minut před plánovaným zahájením členské schůze.

  1. Zahájení členské schůze;
  2. Odvolání a volba člena předsednictva;
  3. Schválení zprávy o hospodaření zahrnující účetní závěrku a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření spolku za rok 2021;
  4. Ukončení členské schůze.

V Praze dne 22. července 2022

Ing. Pavel Sehnal, předseda předsednictva


Originální pozvánka k nahlédnutí ZDE